ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ

เอกสารแรกที่ต้องอ่านก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Inventor-3D

Download 47.1 MB มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 772 ครั้ง

คู่มือประกอบชุดคิต Inventor-3D แบบความละเอียดต่ำ

Download 77.3 MB มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 647 ครั้ง

Inventor-3D_KitManual140225.pdf (503M)
คู่มือประกอบชุดคิต Inventor-3D แบบความละเอียดสูง ขนาด 503MB

 

คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Inventor-3D

Download 263.5 MB มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 729 ครั้ง

การใช้ซอฟต์แวร์ Cura เพื่อพิมพ์งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Inventor-3D

Download 3.1 MB มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 788 ครั้ง

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Slic3r

 


ซอฟต์แวร์-ไดร์เวอร์

ซอฟต์แวร์ Cura และ USB Driver พร้อมโปรไฟล์การตั้งค่า Cura สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Inventor-3D
Download 60.4 MB มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 717 ครั้ง

 

ซอฟต์แวร์ Arduino1.0.5.1055_ReleaseSetup140129.exe สำหรับระบบปฎิบัติการวินโดวส์
Download 53.4 MB มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 511 ครั้ง

 

เฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Inventor-3D
Download 2.8 MB มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 533 ครั้ง