สถานที่/การเดินทาง

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
108 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2747-7001-4
โทรสาร : 0-2747-7005

Url : www.inex.co.th , www.inventor-3d.com
e-mail : sale@inex.co.th

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น